รถขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Self-Driving Car) กับความปลอดภัย

Self-Driving Car คือ รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือรถยนต์ไร้คนขับ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่น่าจับตามองเพราะถูกพัฒนามาทดแทนคนขับรถยนต์ประเภทต่าง ๆ ในอนาคต จุดประสงค์ของการพัฒนาและผลิต Self-Driving Car คือ ทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์เกิดสะดวกสบาย สามารถทำสิ่งต่าง ๆ อย่างอื่นภายในรถยนต์ขณะขับขี่ได้ โดยมอบหน้าที่ขับขี่ให้ระบบอัตโนมัติเป็นผู้ดูแลจัดการ รวมถึงกำหนดและคำนวนเส้นทางที่จะไปยังจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดให้อีกด้วย ซึ่ง Self-Driving Car คือนวัตกรรมที่บูรณการเทคโนโลยี 4 อย่างเข้าด้วยกัน ได้แก่
– Computer Vision Computer Vision ทำให้รถยนต์รับรู้สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวได้ มีกล้องถ่ายภาพ การใช้คลื่นเสียงเพื่อตรวจจับวัตถุรอบ ๆ ในลักษณะเดียวกับเรดาร์และการใช้เลเซอร์
– Deep Learning ทำหน้าที่วิเคราะห์ความถูกต้องและความปลอดภัย ความเหมาะสมในการเบรกชะลอหรือเร่งเครื่อง เปรียบเสมืองเป็นสมองของกลไกควบคุมในการขับเคลื่อนรถยนต์
– Robotic อีกส่วนสำคัญที่ทำให้รถสามารถขับเคลื่อนไปได้ โดยการแปลงสัญญาณไฟฟ้า(คำสั่งที่ประมวลผล) ให้เป็นคำสั่งที่ใช้ได้จริงกับเครื่องยนต์
– Navigation Computer Vision ผู้นำทางอ่านแผนที่คอยบอกตำแหน่งพิกัดให้กับผู้ใช้และประมวลผลส่งข้อมูลให้รถยนต์ชับเคลื่อนไปตามเส้นทางที่กำหนดจนถึงจุดหมาย

แม้ว่าโครงการพัฒนา Self-Driving Car จะมีมานานแล้ว แต่ก็ยังคงมีข้อกังขาในใจสำหรับหลาย ๆ คน ถึงความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ทางด้านผู้ผลิตเองก็คำนึงถึงปัญหาในเรื่องนี้เป็นอย่างดี โดยผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างก็ทุ่มเงินหลายพันล้านเหรียญสหรัฐฯเพื่อพัฒนาโครงการ Self-Driving Car ให้พัฒนาเป็นรูปเป็นร่างจนสามารถนำมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ใช้ท้องถนนโดยทั่วไป และความปลอดภัยของระบบ Self-Driving Car ยังถูกแบ่งเป็น 5 Level ให้เลือกระดับความเป็นอัตโนมัติของการขับเคลื่อนโดยปราศจากคนขับ ดังต่อไปนี้
– Level 0 มนุษย์ยังต้องขับขี่และดำเนินการทุกอย่างเองเป็นปกติทั้งหมด
– Level 1 มนุษย์ยังต้องขับขี่เอง แต่มีบางฟังก์ชั่นที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ เช่น การบังคับทิศทางพวงมาลัยหรือการเร่งเครื่อง
– Level 2 การบังคับอย่างใดอย่างหนึ่งโดยระบบอัตโนมัติ ซึ่งผู้ขับขี่ไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งแขนและขาพร้อมกันในการควบคุม
– Level3 สามารถขับเคลื่อนอัตโนมัติ แต่ต้องมีมนุษย์คอยดูแลรัดมัดระวังและแทรกแซงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
– Level 4 รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบเต็มตัว แต่สามารถขับเคลื่อนในสภาวะที่มันถูกออกแบบมาเท่านั้น
– Level 5 รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติซึ่งมีความสามารถในการขับขี่และตัดสินใจเทียบเท่ามนุษย์

Roger Wilson

Back to top