jeksuspension

ชุดแต่งช่วงล่างที่ส่งผลต่อการขับขี่โดยตรง

รถยนต์ที่ได้รับการดัดแปลงหรือปรับปรุงชิ้นส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ รูปลักษณ์ภายนอก-ภายใน ประสิทธิภาพ นอกเหนือจากมาตรฐานโรงงาน ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน วัตถุประสงค์ ชุดแต่งช่วงล่างก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันเลย เพราะทุกสิ่งที่ว่ามาจะทำงานไม่ได้ หากไร้ช่วงล่างสมรรถนะเยี่ยม   ในปัจจุบันมีโรงงานผู้ผลิตส่วนรถยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่อยู่หลายรายการ ผู้แต่งรถสามารถดัดแปลงตกแต่งได้หลายรูปแบบ อาจจะต้องการชุดแต่งช่วงล่างของ jeksuspension ในการปรับเปลี่ยนเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งการเซ็ทอัพค่าต่างๆก็เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนไม่น้อย จุดสำคัญที่สุดคือ สปริงและโช้คอัพ เพราะจะส่งผลต่อการขับขี่โดยตรง  สปริง (Coil Spring) คือ  ระบบช่วงล่างที่ทำมาจากเหล็กหล่อเหนียวที่มีค่าความยืดหยุ่นสูง ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดต่างๆ ขดเป็นวง รูปทรงกระบอก นำมาขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีต่างๆ เช่น ดัด-ขดเป็นวง รีดเป็นแผ่น หรือขึ้นรูปในแม่แบบเป็นแท่ง เพื่อให้เหมาะกับการออกแบบของรถยนต์ที่มีสมรรถนะต่างกัน   หน้าที่ของสปริง  รองรับน้ำหนักบรรทุกและรองรับการสั่นสะเทือนของรถ เพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวล มั่นคง และปลอดภัย รวมไปถึงสมรรถนะการเกาะถนนอีกด้วย นอกจากสปริงทำงานร่วมกับตัวโช้คอัพ เพื่อช่วยในการทำหน้าที่ดูดซับแรงกระแทก สั่นสะเทือนร่วมกันแล้ว สปริงยังใช้เป็นตัวกำหนดระดับความสูงของตัวรถอีกด้วย  โช้คอัพ (Shock Absorber) คือ  เป็นอุปกรณ์ไฮดรอลิคสำคัญที่ช่วยในการรองรับแรงกระแทก ลดแรงสั่นสะเทือนของรถ และยังทำหน้าที่หน่วงการเคลื่อนที่ขึ้นลงของตัวถังรถยนต์ เพื่อให้ล้อรถสัมผัสกับผิวถนนตลอดเวลาขณะรถวิ่ง โดยการควบคุมการยุบและการสั่นของสปริง หรือแหนบ โดยการเปลี่ยนการสั่นสะเทือน จากพลังงานกล เป็นพลังงานความร้อน  หน้าที่ของโช้คอัพ  คอยทำหน้าที่ดูดซับการสั่นของสปริง ทำให้การเด้ง ขึ้น-ลง หรือการเต้นของตัวรถยนต์ลดน้อยลง และยังมีอีกหน้าที่คือคอยหน่วงการเคลื่อนที่ขึ้นลงของตัวรถ ไม่ให้ขึ้นและลงเร็วเกินไป ทั้งนี้ก็เพื่อให้หน้ายางสัมผัสกับผิวถนนอย่างสม่ำเสมอทุกล้อ โดยมีสปริงเป็นตัวควบคุมการทำงาน  อย่างไรก็ตาม การเซ็ทอัพชุดแต่งช่วงล่าง ระหว่างสปริงและโช้คอัพ ถือเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่ต้องใช้ทั้ง หลักการและ ประสบการณ์ควบคู่กัน ซึ่งอาจจะไม่มีสูตรสำเร็จแต่อย่างไร ควรศึกษแนวทางการแต่งจากสื่อต่างๆ แล้วเลือกสไตล์ที่เข้ากับ ว่าชอบแบบไหน แบบไหนเหมาะกับ