โช๊ค Overland รถยนต์คืออะไร

ระบบที่ช่วยป้องกันการกระทบกระเทือนขณะขับขี่ รวมไปถึงการบังคับเลี้ยวรถ ชุดช่วงล่างจะช่วยให้รถเรานั้นสามารถทรงตัวได้อย่างมั่นคง จะเป็นตัวไหนไม่ได้เลยนอกจากช่วงล่างรถยนต์นั้งเอง ซึ่งช่วงล่างรถเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถบังคับทิศทางรถยนต์ รวมถึงการทรงตัวของรถเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างปลอดภัย หากละเลยไม่ดูแลช่วงล่างของรถแล้วละก็ อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นการที่เราไม่สามารถบังคับรถ หรือหักหลบหลุมบนท้องถนน และการที่รถไม่สามารถรองรับน้ำหนักเราได้ ซึ่งชิ้นส่วนในชุดช่วงล่างรถยนต์ ในการรองรับแรงกระแทกต่างๆมากที่สุดตัวหนึ่งก็คือ โช๊ค Overland          

โช๊ค Overland มีหน้าที่สำคัญในการรองรับแรงกระแทกต่างๆ พร้อมลดการสั่นสะเทือนของรถยนต์ ซึ่งถ้าขาดส่วนนี้ไปก็อาจจะทำให้เกิดการทรงตัวรถได้ค่อนข้างที่จะยาก เมื่อขับไปบนพื้นที่มีความขรุขระ ไม่เรียบ แอ่งกะทะ หรือพื้นที่มีความเป็นหลุม เป็นบ่อ ซึ่งโช๊ค Overlandถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อช่วงล่างและตัวรถยนต์ เพราะจะทำให้ไม่สามารถรองรับแรงต่างๆเมื่อเกิดการปะทะได้ และอาจก่อให้กิดอันตรายต่อผู้ใช้งานอย่างมาก
โดยประเภทโช๊ค Overland เราสามารถจำแนกได้อยู่ 2 ประเภท คือ

โช๊คน้ำมัน

คือโช๊คอัพที่ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคโดยในขณะที่โช๊ค Overlandกำลังทำงานอยู่นั้น น้ำมันไฮดรอลิคจะไหลผ่านวาล์วภายในลูกสูบ ทำให้เกิดฟองอากาศภายในและ เมื่อฟองอากาศนั้นแตกก็จะทำให้ความผิดปกติของโช๊ค Overland ส่งผลให้รถเสียการทรงตัวในขณะที่ใช้ความเร็วสูง

โช๊คระบบแก๊ส

ถือเป็นโช๊คที่ได้รับความนิยมมาก โดยเป็นการทำงานร่วมกันของแก๊สไนโตรเจนและน้ำมันไฮดรอลิค ซึ่งเมื่อ โช๊ค Overland ทำงาน ลูกสูบจะมีการเลื่อนตัวลงไปด้านล่างของกระบอกสูบ และจะไหลขึ้นผ่านวาวล์ไปยังห้องน้ำมันด้านบนเพื่อทำการพัก หลังจากนั้นจะทำการอัดตัว เพื่อสร้างแรงดันในการอัดน้ำมันไฮดรอลิคกลับไปยังกระบอกลูกสูบ

ดังนั้น ผู้ใช้งานทุกท่านควรทำความเข้าใจและศึกษาการทำงานของโช๊ค Overland เพื่อให้เกิดการใช้งานที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถใช้งานรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะโช๊ค Overlandนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในการขับรถบนท้องถนนและยังช่วยให้เราสามารถใช้งานรถยนต์ได้อย่างมีประสทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย

Roger Wilson

Back to top