Tag: มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

แนะนำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าใช้ดี

เพราะปัจจุบัน กระแสการรักษ์โลกนั้นได้นิยมขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะผู้คนต่างพบเจอกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลร้ายต่อร่างกายเรา ไม่ว่าจะเป็น ภาวะโลกร้อน ฝุ่น PM 2.5 ที่ทำให้หลายภาคส่วนได้ให้ความสนใจและรณรงค์กันมากขึ้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากท่อไอเสียของรถยนตื รถมอเตอร์ไซค์ จึงทำให้มีการผลิตยานพาหนะที่จะช่วยประหยัดพลังงาน และรักษ์โลกด้วยนั่นคือ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ข้อดีของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า  รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าประหยัดค่าพลังงานมากกว่า รถน้ำมัน เนื่องจากพลังงานไฟฟ้า มีประสิทธิภาพสูงกว่า เครื่องยนต์น้ำมัน ซึ่งถูกถ่ายเทโดยตรงไปที่มอเตอร์อย่างเดียว  การซ่อมบำรุงง่าย เนื่องจากระบบการทำงานของเครื่องยนต์รถไฟฟ้าจะไม่ซับซ้อน ไม่ต้องคอยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเหมือนรถน้ำมัน ลดมลพิษ ลดฝุ่นพิษ PM 2.5 ซึ่งเมื่อเข้าสู่หลอดเลือดฝอยบริเวณปอดได้ สะสมมากๆระยะยาวสามารถก่อให้เกิดโรคอันตรายอย่างปอดอักเสบ และอีกหลายโรคทางเดินหายใจ ลุยน้ำได้ เนื่องจากการออกแบบตัวถัง เครื่องยนต์ให้กันน้ำได้…

Back to top