ก่อนเข้ารับอบรม จป เทคนิค มีอะไรที่ควรรู้บ้าง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือ จป หลายคนอาจสับสนระหว่าง รปภ. กับ จป ซึ่ง รปภ. หมายถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการทำงาน ส่วน จป หมายถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดย จป จะต้องมีทักษะเฉพาะด้าน มีความรู้ในด้านกฎหมาย ควบคุม ดูแลพนักงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ควบคุม หรือป้องกันอุบัติเหตุแก่นายจ้าง จป มีด้วยกันหลายระดับ หนึ่งในนั้นคือ จป เทคนิค การอบรมจป เทคนิค จะทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจ โดยเฉพาะการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง เรียนรู้ข้อกฎหมายด้านความปลอดภับ ไปจนถึงการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 

ก่อนเข้ารับการอบรมจป เทคนิค มีอะไรบ้างที่ควรรู้ 

1.มีศูนย์จัดอบรมให้เลือกหลายแห่ง 

ปัจจุบันคุณสามารถเข้ารับการอบรมจป เทคนิค กับศูนย์อบรมต่างๆ ได้ มีให้เลือกหลายแห่ง เลือกศูนย์อบรมที่เชื่อถือได้ ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางได้รับมาตรฐาน ISO 9001 เลือกศูนย์ฝึกอบรมที่ใช้หลักสูตรมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทีมงานวิทยากรมืออาชีพมีประสบการณ์สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.อบรมจป เทคนิค ออนไลน์ง่ายกว่า 

หากคุณไม่สะดวกสามารถลงทะเบียนอบรมจป เทคนิคออนไลน์ได้ สะดวกสบายง่ายกว่า ศูนย์อบรมหลายแห่ง เปิดหลักสูตรอบรมแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรม ZOOM ที่มีความคมชัดทั้งภาพและเสียงในระดับ FULL HD อีกทั้ยงการอบรมออนไลน์ยังทำให้ประหยัดต้นทุนได้มากกว่า ที่สำคัญเลยคือการอบรมออนไลน์นั้นสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโวคิด-19 

3.หมวดวิชาที่อบรม 

ก่อนเข้ารับการอบรมจป เทคนิค ควรศึกษาไว้หน่อยก็ดีว่า หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยหมวดวิชาอะไรบ้าง ระยะเวลาการอบรมทั้งหมด 18 ชั่วโมง ประกอบไปด้วยหมวดวิชา การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การวิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย และการฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมอันตราย 

4.เปรียบเทียบราคาก่อนอบรม 

ศูนย์อบรมจป เทคนิคมีหลายๆ แห่ง อย่างที่เราได้กล่าวไปข้างต้น แต่ละแห่งมีค่าสมัครหรือค่าลงทะเบียน ราคาไม่เท่ากัน ดังนั้น เพื่อความคุ้มค่า ประหยัดงบ ควรเปรียบราคาก่อนตัดสินใจ เลือกที่ราคาถูกแต่อย่าลืมดูประกอบกับความน่าเชื่อถือ หรือเลือกที่มีส่วนลด มีโปรโมชั่นลดราคา จะได้ไม่ต้องจ่ายแพง 

อบรม จป เทคนิค หลักสูตรนี้มีประโยชน์มากๆ สำหรับจป เทคนิค หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ก่อนเข้ารับการอบรมต้องรู้อะไรบ้าง หรือต้องเตรียมตัวอย่างไร ทั้งหมดนี้คือแนวทางดีๆ ที่เราเอามาฝาก รับรองว่ามีประโยชน์กับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมแน่นอน ส่วนคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็น จป หัวหน้างานและผ่านการอบรมหลักสูตร จป หัวหน้างานมาก่อน 

Roger Wilson

Back to top