ข้อแตกต่างระหว่างรถไฟฟ้าและรถน้ำมัน

ปัจจุบันเรียกได้ว่า “รถยนต์ไฟฟ้า” กำลังเป็นที่กล่าวถึงและได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมาก ขึ้นเชื่อในเรื่องของความสะดวก ความสบาย ในระยะยาวสามารถช่วยให้ทุกๆ ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าน้ำมันได้เป็นอย่างมาก  ซึ่งประโยชน์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ไม่เกินจริงเลยหล่ะครับ เพราะเทคโนโลยี้ในปัจจุบันก้าวไกลไปอย่างมากแล้ว บทความนี้จึงอยากของพาทุกๆ ท่านไปค้นหาคำตอบและหาความรู้เกี่ยวกับ “รถยนต์ไฟฟ้า” และศึกษา “ข้อแตกต่างระหว่างรถไฟฟ้าและรถน้ำมัน” กันครับ จะเป็นอย่างไรบ้างนั้น เราไปดูกันเล้ย…

รถยนต์ไฟฟ้าคืออะไร? และมีกี่ประเภท

รถยนต์ไฟฟ้า คือ รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่เก็บอยู่ในแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้าแบบอื่นๆ ซึ่งข้อดีของมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้เกิดแรงบิดได้ทันที ส่งผลให้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีอัตราเร่งที่เรียบและรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าได้แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ตามระบบการใช้งาน สามารถแบ่งแยกเป็นอีก 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV)  เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว ไม่มีเครื่องยนต์ระบบสันดาปภายในไว้ใช้งาน จึงไม่มีการปล่อยไอเสียและไม่สร้างมลพิษ ซึ่งสามารถชาร์จไฟได้สม่ำเสมอเมื่อแบตเตอรี่หมด ผ่านทางที่ชาร์จภายในบ้านหรือสถานีชาร์จไฟ โดยใช้เวลาประมาณ  6-8 ชั่วโมงในการชาร์จปกติ หรือ 2-4 ชั่วโมงในการชาร์จผ่านแทนชาร์จเร็ว ทั้งนี้รถยนต์ไฟฟ้าจะมีองค์ประกอบหลักๆ ได้แก่ แบตเตอรี่ มอเตอร์ขนาดใหญ่ และอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า สำหรับดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ไปเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับและส่งต่อไปยังมอเตอร์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน

รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊ก-อิน ไฮบริด (PHEV) เป็นรถยนต์ประเภทไฮบริด ที่ผสานเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซลกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่ชาร์จไฟได้ โดยการเสียบปลั๊กไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านหรือที่สถานีชาร์จไฟ ใช้เวลาชาร์จประมาณ 4-6 ชั่วโมงจนแบตเตอรี่เต็ม ซึ่งช่วยให้รถยนต์สามารถวิ่งได้โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่อย่างเดียว ประมาณ 20-50 กิโลเมตร โดยไม่ต้องใช้น้ำมันเลย แต่ยังสามารถใช้ทั้งน้ำมันสำหรับการเดินทางได้อีกด้วย

รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV) รถยนต์ไฟฟ้าระบบไฮบริด หรือ Hybrid Electric Vehicle (HEV) มีรูปแบบการทำงานที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงผสมกับพลังงานไฟฟ้า โดยยังคงใช้เครื่องยนต์หลักดั้งเดิมในการขับเคลื่อน แต่จะมีมอเตอร์และแบตเตอรี่ที่จะช่วยให้รถยนต์สามารถวิ่งได้ด้วยการใช้ไฟฟ้าประมาณ 2-3 กิโลเมตร โดยเครื่องยนต์หลักที่ใช้จะทำงานผสมผสานกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน ซึ่งระบบจะเลือกทำงานเองโดยอัตโนมัติ โดยมอเตอร์จะช่วยออกตัวด้วยระบบไฟฟ้า ก่อนที่เครื่องยนต์จะทำงานต่อ ทั้งนี้หากเมื่อรถติด หรือรถหยุดนิ่ง ถ้ารถมีแบตเตอรี่มากพอ เครื่องยนต์จะดับ แล้วดึงไฟจากแบตเตอรี่มาใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ แทนนเพื่อประหยัดพลังงานครับ

แล้วรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงมีหลักการทำงานอย่างไร?

รถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป คือ รถยนต์ที่ใช้พลังงานจากผลิตภัณฑ์ของกระบวนการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมที่มีหลายชนิดในการเป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อน สามารถนำมาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายทั้งทางตรง และทางอ้อม สำหรับคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องา เพื่อให้ทันกับวิวัฒนาการของเครื่องยนต์ใหม่ๆ โดยมีน้ำมันเชื้อเพลิงที่นิยมใช้อยู่ 2 ชนิด คือ น้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล นั้นเองครับ

ข้อแตกต่างระหว่างรถไฟฟ้าและรถน้ำมันเป็นอย่างไร?

หัวข้อรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์น้ำมัน
แหล่งพลังงานใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งสามารถชาร์จไฟได้จากที่บ้านโดยการสามารถติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้แล้ว หรือสามารถหาสถานีชาร์จโดยขณะนี้ทั้งภาครัฐ เอกชน ซึ่งค่าไฟฟ้าถูกกว่าใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งสามารถเติมน้ำมันได้ที่สถานีบริการน้ำมันทั่วไป ใช้เวลาในการเติมไม่นาน แต่มีราคาสูง
การใช้งานเครื่องยนต์เงียบ และมีอัตราการเร่งดีกว่ามีเสียงดังกว่า และมีการกระชากจากเครื่องยนต์
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมปล่อยมลพิษหากเป็นรถยนต์รุ่นเก่า หรือได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้อง
การซ่อมบำรุงชิ้นส่วนทั้งคันน้อย ซ่อมบำรุงได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายใช้อะไหล่จำนวนที่มากกว่า และเครื่องยนต์มีความซับซ้อน ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่บ่อยครั้ง

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับข้อมูลเกี่ยวกับ “ข้อแตกต่างระหว่างรถไฟฟ้าและรถน้ำมัน” ที่เราได้นำมาฝากท่านผู้อ่านกันในบทความนี้ เราหวังว่าจะช่วยให้ท่านเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการเปลี่ยนรถยนต์เก่าไปใช้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า

Roger Wilson

Back to top