ถาม- ตอบ กาทำเลสิก อ่านจบเข้าใจอย่างแน่นรอน  

การทำเลสิกนั้นเป็นอีกหนึ่งนวิธีที่จะช่วยให้คนที่มีการมองเห็นที่ไม่ปกติ เช่น สายตาสั้น สายตาเอียง สายตายาว นั้นสามารถที่จะกลับมามองเห็นได้เหมือนเดิม ซึ่งการที่เรานั้น จะทำเลสิกนั้นจะต้องมีเรื่องมากมายที่จะต้องรู้ด้วยเช่นกัน และหลากหลายคนนั้นก็มีความสงสัยในเรื่องของการทำเลสิกด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของ คำถามที่หลายคนนั้นสงสัยในการทำเลสิกกันว่าจะมีความสงสัยในเรื่องของอะไรบ้าง  

เลสิกคืออะไร  

การทำเลสิกนั้นเป็นหนึ่งในวิธีการแก้ไขปไขปัญหาในเรื่องของการมองเห็นไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น สายตาเอียงและ สายตายาว โดยการใช้เลเซอร์ในการปรับกระจกตา ให้มีความโค้งในรูปแบที่ปกติ ทำให้ค่าสายตาสั้นกลับมามองเห็นในค่าที่ปกติมากที่สุด  ซึ่งจะมีผลทำให้สายตานั้นกลับมามองเห็นได้แบบค่าสายตาที่ปกตินั้นเอง  

การทำเลสิก  อยู่ได้กี่ปี  

แน่นอนว่าหลากหลายคนนั้นที่คิดว่าจะทำเลสิกนั้นมีความคิดว่า “อยากให้มีผลตลอดชีวิต” แต่ว่าน่าเสียดายที่การทำเลสิกที่ทำให้การมองเห็นของเรานั้นกลับมามองเห็นได้อย่างปกตินั้น จะไม่สามารถตอบได้อย่างแน่นอนเพราว่าเรื่องของค่าสายตานั้นเป็นเรื่องที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และ มีหลากหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะตอบได้ว่า ค่าสายตานั้นจะปกติ ตลอดไปหรือไม่ เพราะว่าขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาดวงตาของเราด้วยเช่นกัน  

เงื่อนไขของการทำเลสิก  

แน่นอนว่าการทำเลสิก นั้นไม่ใช่ว่าทุกคนนั้นจะสามารถที่จะทำได้ เพราะว่ามีเงื่อนไขด้วยเช่นกัน โดยการทำเลสิกนั้นคนที่จะเข้ารับการรักษาได้นั้น จะต้องมีกระจกตที่หนาเพียงพอในการทำเลสิก เพื่อที่จะปรับค่าสายตา โดยเกณฑ์ที่คาดว่าจะสามารถที่จะทำเลสิกได้นั้นคือสายตาสั้น ไม่เกิน 1,200 และ สายตาเอียงไม่เกิน 600 จึงจะสามารถที่จะทำเลสิกได้ โดยหากใครที่จะทำเสิกนั้นแนะนำให้ปรึกษากับจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญก่อน  

ข้อห้ามสำหรับคนทำเลสิกมีอะไรบ้าง  

สำหรับคนที่ต้องการจะทำเลสิกนั้นจะมีข้อห้ามดังนี้ “ผู้ที่มีกระจกตาที่หนาไม่เพียงพอ ผู้ที่มีสายตาสั้นมากกว่า 2,000 หรือ โรคที่ส่งผลต่อการทำเลสิกเช่น HIV โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน โรคกระจกตาโก่ง โรคต้อกระจก โรคต้อหิน ผู้ป่วยเบาหวานที่วัดระดับค่าน้ำตาลไม่ได้ และ หญิงตั้งครรภ์” ก็จะไม่สามารถทำเลสิกได้นั้นเอง  

ควรทำเลสิกตอนไหน  

ช่วงที่สามารถที่จะทำเลสิกได้นั้น จะสามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ว่าในการทำเลสิกนั้นควรที่จะมีค่าสายตาสั้นที่คงที่อย่างแล้ว ซึ่งจะมีความแตกต่างจากแต่ละบุคล 

ดังนั้นจะเห็นว่าการทำเลสิกนั้นไม่ยาก และ มีเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจเพียงเล็กน้อย  ก็สามารถที่จทะเลสิกได้แลวอย่างไรก็ดี การทำเลสิกนั้นควรที่จปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือ จักษุแพทย์ก่อนเพื่อประเมินสายตาของเราว่าสามารถที่จะเข้ารับกการรักษาในการทำเลสิกได้หรือไม่นั้นเอง 

Roger Wilson

Back to top